Спомени от Народната република
Начало / Народно стопанство / Селско стопанство

Когато България имаше селско стопанство

Преди Девети септември 1944 г. земята е раздробена на над 12 000 000 парчета (ниви) със среден размер 3,7 декара. През 1934 г., според тогавашно преброяване, 63% от селяните владеят 30% от поземлената площ с имот до 50 декара, а 11 на сто – 33% с имот над 100 декара. Структурата на собствеността е – 94% от земята – частна, ...

Вижте повече »

Те работеха за себе си и за родината

Заводи, централи, командни зали, електроника, строителни скелета, плодородни полета… и най-важното хора. Хора, които се гордеят със своя труд – тъкачки, енергетици, строители, химици, металурзи, кооператори. И странно – в този „мрачен” социализъм всички са усмихнати!? Личи си, че се трудят с пълната убеденост в правотата на това, което правят. Убеждават и нас, сегашните зрители, че се трудят за себе ...

Вижте повече »
// //