Спомени от Народната република

Спомени от соца: Когато „правоимащите” пазаруваха от „Кореком”, а останалите се редяха на опашки за портокали

По нормалната логика останалото население, мнозинството, бяха „правонямащи“, макар че тази дума не се употребяваше, защото при социализма всички бяха „равни“ По времето на Бай-Тошовия зрял социализъм хората бяха свикнали с постоянната оскъдица на така наречените „дефицитни стоки“ – понятие, което днес е непознато за нашия свободен пазар и на потребителите. Стоките се деляха според произхода си на „I направление“, ...

Вижте повече »
// //