Спомени от Народната република
Начало / Видин (page 2)

3 типични индустриални пейзажа от НР България

ХИМКО ВРАЦА ВИДАХИМ АТЗ СТАРА ЗАГОРА  По времето на социализма България изгражда крупни обекти на химическата промишленост. Химическата промишленост достига своя връх през осемдесетте години, когато общата промишлена продукция се изчислява на 7,5 млд. лева при 4 млн. през 1946 година. Износът в капиталистическите страни надхвърля 900 млн. долара, в социалистическите страни – 1 млрд. преводни рубли.Тя дава около 15% ...

Вижте повече »

Наводненията във Видинско не са от вчера!

Акция за укрепване брега на река Дунав при Видин поради опасност от наводнение. 1964 г. Укрепване дигата на река Дунав при опасност от наводнение на Видин. 15 юни 1970 г. Защитната дига, изградена в крайдунавския парк до „Телеграф капия“, при опасност от наводнение на Видин. 15 юни 1970 г. Източник: Държавен архив

Вижте повече »
// //