Спомени от Народната република
Начало / Интервю / Без емоции за старозагорската електроника

Без емоции за старозагорската електроника

ЧЕТЕМ СТАРИТЕ ВЕСТНИЦИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАЗАД

в-к „Септември” брой 52, 1989 г. БЕЗ ЕМОЦИИ ЗА СТАРОЗАГОРСКАТА ЕЛЕКТРОНИКА

Електрониката е отрасъл, който през последните 20 години зае водещо място в икономиката на общината; във фирмата „ДЗУ” се разви и съсредоточи голям производствен, научно-технически и кадрови потенциал. Но напоследък се чуват различни гласове, дори на пленума на ЦК на БКП от декември бяха изказани съмнения в ефективността на този отрасъл като стратегически за нашата икономика. Такива мнения има и сред населението на града, в редакцията се получават писма с подобно съдържание. С много от читателските въпроси на разговор поканихме инж. Атанас АТАНАСОВ, генерален директор на фирмата „ДЗУ”.

DZU

-Инж. Атанасов, наскоро във в. „Работническо дело” бе публикувана статия „За или против електрониката”. Първият ни въпрос е: какви са Вашите „за” електрониката?

-Аз не мога да си представя нито електронизацията на народното стопанство, нито съвременния живот без електроника. Тя е най-прогресивният отрасъл не само в нашата страна, но и на Запад. Вярно е, че има тревожни критики срещу развитието на електрониката, но на последният пленум проф. Иван Попов посочи някои цифри, които са категорично в полза на електрониката. Само за последните 20 години нашата фирма е дала над 8 млрд. лева продукция при консумация 300 млн. капитални вложения.

-А какво е валутната възвръщаемост на фирмата?

-За тази година сме изнесли продукция за 1086 млн. лева, а сме консумирали 29 млн. При това 12 млн. от тях сме спечелили сами, а от държавата сме ползвали около 16,5 млн. лв. Затова моят отговор е: електрониката много е дала на държавата, електрониката съдържа в себе си много възможности за развитие на нашата икономика, но това може да стане само ако държавата участвува. Такава е практиката и на най-развитите страни.

-В изказването си на последния пленум председателят на асоциация „Електроника” говори за „пресиращото въздействие” на бившия генерален секретар и обкръжението му върху електрониката. Как се отрази това на фирмата и развитието й?

-„Пресиращото въздействие” при нас се изрази в спирането на инвестиции за развитието на производствата, които са завоювали пазари. Грешка беше, и това се доказа, че много средства се насочиха към производствата, които не бяха се наложили на световния пазар – имам предвид направеното в Правец и Пловдив. В същото време се стигна до забавяне темповете на развитието на нашата фирма, преди всичко в областта на микропериферията, оптиката и някои клонове на битовата електроника. Стигна се и до известно дестабилизиране на нашата специализация в СИВ. Нямахме лични връзки с генералния секретар, а последните години инвестиции от държавата се раздаваха лично от него.

-Но електрониката не е тайна, бе едно от „любимите му деца”. Какви поражения нанесе тази „любов”?

-Действително в първите години, когато се създаваше този отрасъл, той посещаваше предприятията на електрониката и създаваше впечатления, че се грижи за развитието й. това беше преди 20 г., а през последните нещата коренно се измениха. За някои поражения вече казах, но искам да допълня, че голямата беда бе, че инвестициите, особено валутните, не се насочваха към изграждането на материалната база на електрониката, а в областта на инфраструктурата. По тази причина започнахме да купуваме много компоненти с валута, за да можем да поддържаме темпото, с които сме се ангажирали.

-Все още ли Вашата продукция остава зад „тежката врата” на държавната тайна?

-Определено имаме фирмена и държавна тайна. Но това, което е вече на пазара, не представлява тайна. Обикновено фирмената тайна е в областта на развойната дейност и в основните направления и технологии, които развиваме. Но тук бих изброил основните области, в които работим. Основно направление са дисковите памети на магнитен, или оптически диск – и в бъдеще ще го развиваме приоритетно. Второто направление е технологичното оборудване, което е свързано с развитието на дисковите памети. Ние произвеждаме много технологично оборудване и изнасяме за валута. Третото направление са микросистемите, и то предимно проблемно ориентираните системи, касовите апарати, принтерите и др. Следващото направление са цифровите управления, които развихме преди години и станаха пазарен продукт, а сега имат и един качествено нов скок в развитието си. В разширяването на фирмата към нас премина производството на медицинска и осветителна техника и нашата задача е бързо да развиваме тези производства.

дзу

-Каква част от продукцията и за къде изнасяте?

-Нашата фирма е експортно ориентирана и изнасяме почти 99 на сто от продукцията. Нашите основни партньори са социалистическите страни, независимо че през последните няколко години насочихме усилията си към западните пазари. Осъществяваме една програма за валутно самофинансиране, която надявам се да осъществим. Със западни партньори работим в различни направления, включително и битова електроника, на база смесено участие. Що се отнася до валутата, която ние заработваме, 100 на сто от социалистическата остава за държавата. За западната валута засега сме в групата фирми, които ползват сами заработената валута.

-Има сигнали в редакцията, че от 20 хиляди броя магнитни глави 14 хиляди в СССР са бракувани. Отговаря ли това на истината?

-Такъв проблем нямаме – защото такава продукция не изнасяме за Съветския съюз. -Срещу каква продукция осъществявате бартерни сделки? -Досега сме осъществили износ на наша основна продукция и срещу това сме внесли 1000 хладилника и 5000 телевизора от реномирани съветски марки, които се продаваха чрез търговската организация в града. Една част от тях бе за задоволяване нуждите на колектива. Този вид търговия ще разширяваме като практика.

-Чуват се гласове на недоволство за не най-сполучливо водена от Вас социална политика спрямо работниците?

-Трябва да уточните какво означава несполучливо водена социална политика, защото аз смятам, че нашата фирма води правилна. Нашите работници не са ощетени. За 20-годишния период сме изразходвали над 100 млн. лв. за социални дейности. Годишно не по-малко от три четвърти от персонала получава карти за почивка – имаме 270 легла в Ахтопол и 280 легла във Варна, станция „Бриз”.

-Но нали има решение последната станция да се отнеме в полза на варненските студенти?

-Тази станция е построена с наши средства и от строителното предприятие на фирмата, защото категорично възразяваме тя да се ползва от някой друг освен от колектива на фирмата. Що се отнася до почивната база в планина, сме по-зле: изкупили сме около 60 легла в курортите Семково и Пампорово. В момента се проектира голяма почивна станция в Пампорово и се строи база за краткотраен отдих в с. Селце и профилакториум на Старозагорските минерални бани. Фирмата разполага и с 820 жилища. Имаме строителна програма, която се осъществява от нашето строително предприятие – тази година трябва да се завършат 100 апартамента, а през следващите – между 200 и 300 годишно.

26_big

-Вие имате голямо помощно стопанство. Къде отива неговата продукция?

-Нашата фирма се ангажира да окаже сериозна помощ на селското стопанство. Немалко средства сме предоставили на бившето АПК „Загоре”, тогава започнахме и сега е пред завършване помощното ни стопанство. Основно сме го насочили към животновъдството, но срещахме трудности с решаването на фуражния проблем, затова взехме близо до нас бригадата в с. Памукчии. Оттам сега се осигурява над 2 000 т. зърно и над 5 000 т фураж годишно. Освен това тази бригада има традиции в зеленчукопроизводството и вече втора година тя задоволява старозагорския пазар с над 1 000 т  зелен пипер, от което има полза населението на града.

-А фирмата как се „отплаща” за това?

-В момента се изгражда новият стопански двор на бригадата, приключи проектът за съвременно напоително поле, изцяло обновихме техническия парк. Подобно напоително поле ще се изгради и в с. Бъдеще пак с наше участие. Продукцията, която се произвежда в помощното стопанство, пряко или косвено се ползува от колектива – част от месото преминава за преработка чрез „Родопа”, а млякото изцяло отива за нуждите на стола. Искам да посоча още един аспект на социалната ни политика – фирмата участвува в социалното развитие на града. Включихме се в строителството на тролейбусния транспорт, в изграждането на АГ-клиниката, строим работническа поликлиника, дарихме средства на болницата за закупуване с валута на модерна апаратура.

-Има и такива въпроси, които касаят лично Вас. Отнасят се до личните Ви доходи, коментират се спестяванията Ви и строителството на вила, апартамент…

-Да, напоследък по един некоректен начин се коментират личните ми доходи, говори се, че съм милионер и т.н. Ако обърнахме внимание, на видно място сме изложили на табло доходите на ръководството на фирмата поименно и на някои категории работници. На няколко места вече съм дал отговор за своите доходи и сега Ви предоставям справка от счетоводството. От нея се вижда, че за 1987 г. от заплата, награди и премии съм получил 10 820 лв., а за 1988 г. – всичко 11 948 лв. Имам апартамент, построен чрез заем от ДСК, имам и вила. Но ще кажа, че през целия си съзнателен живот съм работил, не обичам да ходя по заведения, а по отношение на вилата имам документи, които доказват начина и използуването на средствата за строителството й.

– А колко ловни резервати има фирмата в бившия окръг?

-Нямаме такива. Вярно е, че фирмата е помагала и помага на ловно-рибарските дружества и със средства, и с друга помощ, но всичко се прави чрез ловно-рибарския съюз. Ние своя дружинка нямаме, своя база нямаме и свой ловен резерват нямаме.

-Още един много дискутиран въпрос: как е създадена конната база на фирмата?

-Това е една от спортните бази на дружество „Електрон”. Нейното съществуване се свързва с облаги за моето семейство, но искам да кажа, че моят син няма личен треньор (в момента е войник), дъщеря ми въобще не язди, аз обичам да ходя на състезания и да се радвам на децата, които там спортуват. Нито един долар не е даден за закупуване на коне, всички животни са от племенни стопанства.от страната – част от тях са предоставени безплатно, друга част са закупени. Конната база освен за спорт ще се ползува и за износ на коне и вероятно в най-скоро време ще направим първия износ по второ направление. Не е тайна и това, че сме спонсори на някои отбори от дружество „Електрон”, но според мен няма нищо нередно в това – все някой трябва да съдействува за развитието на спорта, а това влиза и в рекламната дейност на фирмата. В града спортна база липсва. Затова с Общинския народен съвет подготвяме изграждането на тенис-кортове, а в бъдеще ще съдействуваме и за създаването за друга спортна база.

Въпросите подготвиха

Йордан СТОЕВ

Недялка ФИЛИПОВА

 http://www.zarata.org

3 Коментари

  1. ред рок уест

    Ето това е документалната истина. Лъжецъj Атанасов да си гледа работата:
    Измамната социалистическа електроника – дори СССР отказва да купува продукцията ни
    http://www.faktor.bg/petak-13/70505-izmamata-sotzyalisticheska-elektronika-dori-sssr-otkazva-da-kupuva-produktziyata-ni.html

    • Тъпаци като теб има и винаги е имало. На кой му пука обаче? Чети си там измислените истории от още по-измислени сайтове. Но айде нема нужда да ги споделяш тук. Аман от идиоти с промити мозъци.

  2. през 2001 година пристигна писмо от виенска банка до семеиството на покойния вече Атанасов,в което се сьобщаваше за доходите му-170 млн. долара и кьде да се разпределят.

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.* Задължителни полета

*

// //