Спомени от Народната република
Начало / Народно стопанство / Селско стопанство (page 3)

Обработка на черешовите насаждения в Кюстендилско, 80-те

През 1989 г. в НРБ са се отглеждали 120 000 декара с череши. В момента са около 75 000. За 25 години произведената продукция у нас е намаляла от 82 000 на 30 000 тона. Около 16 хил. дка пък са черешовите масиви в момента в Кюстендилско. От 1989 г. до сега черешовите градини там са намалели почти двойно. А от ...

Вижте повече »

Спомен за бригадите в 15 снимки

Бригадирското движение в България е организирано привличане на младите хора от отечественофронтовското правителство след преврата на 9 септември 1944 година за доброволно участие в строителството на обекти с национално значение, без или със символично заплащане. За начало на организираното бригадирско движение се приема строителството на прохода Хаинбоаз (наречен Проходът на републиката). През 1970 година излиза решение на Политбюро на ЦК ...

Вижте повече »

ТКЗС в снимки

ТКЗС – четири букви, станали символ на аграрния напредък на Народна република България. Следващите снимки представят на вашето внимание запечатани мигове от периода, когато страната ни задоволяваше вътрешния пазар на селскостопанска продукция и успяваше да изхранва целия Съветски съюз.

Вижте повече »

Овцевъдна ферма в АПК „Странджа”- Малко Търново, 80-те

АПК-то е стопанисвало почти всичката обработваема земя в общината, възлизала на 31 000 дка. Мерите и пасищата са били 164 000 дка и са съставлявали 83.6 на 100 от стопанисваната земя. Животновъдството е давало 75 на 100 от селскостопанската продукция. АПК „Странджа” е имал бригади в М.Търново и селата Граматиково, Звездец и Близнак.  

Вижте повече »
// //
Powered by Web-SG.com.